ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για παραγγελίες, πληροφορίες ή και απορίες που τυχόν έχετε.

Παρασκευή Μήτσιου κ’ ΣΙΑ Ε.Ε.
Σμύρνης 20, Μελλίσια
T.K. 151 27
Τηλέφωνο: 210.8031660, Fax: 210.6132054

Υποκατάστημα
Δημοκρατίας 61, Μελλίσια
Τηλέφωνο: 2108049864

Email: [email protected]